Om Rötter

Rötter – om ursprung, olikheter och likheter. Nils Närman Svensson, Aleksander Sätterström och Per Rosenius tolkar visor av bland andra Victor Jara och Vladimir Vysotskij. Publiken bjuds på energi, passion och svärta – men även närhet och nerv.

Nils, Aleksander och Per bildade Rötter 2011 i Stockholm. Vi vill lyfta fram viskonsten och folklore-traditionens sångare och poeter som kan hamna lite i skuggan i vårt dagliga mediabrus och tolka deras alster på vårt sätt. Visor där texterna skildrar en vardag för den vanliga människan och poeter som står för social rättvisa, yttrandefrihet och jämlikhet är för oss viktigt att lyfta fram. För tillfället arbetar vi medhuvudsakligen med musik av den chilenska poeten Victor Jara och den ryska poeten Vladimir Vysotskij.